Wydarzenie: 'Dzień Filatelisty' Print
  Kalendarium
Informacja o ważnej rocznicy lub święcie.
Data: poniedziałek, 06 stycznia 2020 - 01:02
Cykl: co rok do stycznia 06, 2020

news365.pl


 

Początki ruchu filatelistycznego na ziemiach polskich sięgają późnych lat XIX wieku. Ze względu na politykę państw zaborczych, Polacy nie mogli tworzyć swoich własnych stowarzyszeń. Jedynie pewna autonomia Galicji umożliwiła powołanie stowarzyszenia filatelistycznego w dniu 6 stycznia 1893 roku w Krakowie, który nosił nazwę "Klub Filatelistów". Na pamiątkę tego wydarzenia, dzień 6 stycznia jest obchodzony jako Dzień Filatelisty.

Źródło: www.filatelistyka.org


W internecie:
http://www.filatelistyka.org/

W Norwidzie:
Encyklopedia filatelistyki / red. Tadeusz Hampel ; Polski Związek Filatelistów. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Filatelistyka współczesna / Włodzimierz Goszczyński. - Warszawa : "Libra", 1990.

Zobacz więcej


www.wimbp.zgora.pl

 Wykonany przez: JCal Pro Calendar 2